Oskari Rantala Jyväskylän kaupunginvaltuustoon!

Kuka Oskari?Ota yhteyttä
Pienituloisille, pätkätyöläisille, opiskelijoille ja lapsiperheille parempi Jyväskylä

Pienituloisille, pätkätyöläisille, opiskelijoille ja lapsiperheille parempi Jyväskylä

Valtava osuus jyväskyläläisistä on pienituloisia, pätkätyöläisiä, opiskelijoita ja epävarmassa asemassa olevia nuoria aikuisia, mutta kaupunkia kehitetään hyväosaisten ehdoilla. Tarvitaan muutosta.

Asumisen hinta alas, joukkoliikenne maksuttomaksi ja terveyskeskusmaksut pois! Palveluja on rahoitettava enemmän veroilla ja vähemmän maksuilla, jotka ovat pienituloisille raskaampia.

Julkiseen terveydenhoitoon on satsattava, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää työterveyden palveluja. Palvelut eivät saa eriytyä hyvä- ja huono-osaisten palveluiksi.

Työpaikkoja tarvitaan lisää. Keski-Suomi on työttömyystilastojen kärjessä, mutta työllistämisrahat laahaavat jäljessä.

Pelastetaan peruspalvelut! Ei leikata lapsilta, sillä se tulee kalliiksi.

Hyvä peruskoulu ja toimiva päivähoito luovat tasa-arvoa. Koulutuksesta ei tule leikata ja peruspalveluista on pidettävä huolta.

Pidetään opetusryhmät pieninä ja huolehditaan erityisesti lapsista, jotka tarvitsevat tukea. Koulupsykologien ja kuraattorien määrä riittävälle tasolle ja tukipalvelut kuntoon.

Yksityistäminen ei toimi. Varhaiskasvatuksessa se on tarkoittanut korkeampia maksuja perheille ja huonompia palkkoja työntekijöille.

Peruskouluja on kehitettävä niin että ne tasaavat eri taustoista tulevien oppilaiden välisiä eroja ja avaavat mahdollisuuksia kaikille. Lisää resursseja kouluihin, joissa on paljon maahanmuuttataustaisia oppilaita.

Toisen asteen koulutuksen rahoitus on turvattava, jotta pidennetty oppivelvollisuus pitää kaikki oppilaat mukana.

Pelastetaan peruspalvelut! Ei leikata lapsilta, sillä se tulee kalliiksi.
Ilmasto muuttuu. Busseja, pyöriä ja kestävää kaupunkisuunnittelua!

Ilmasto muuttuu. Busseja, pyöriä ja kestävää kaupunkisuunnittelua!

Tulevaisuuden Jyväskylässä autoton eläminen onnistuu helposti ja pyöräillen pääsee kätevästi kaikkialle. Joukkoliikenne on maksutonta.

Ympäristövaikutukset on huomioitava aina päätöksenteossa ja Jyväskylän on oltava hiiilineutraali vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kaupunginosat eivät saa jakautua erillisiksi hyvä- ja huono-osaisten asuinalueiksi. Se voidaan estää sosiaalisesti kestävällä kaavoituksella.

Kaavoitetaan lisää vuokra-asuntoja ja lasketaan asumisen hintaa, joka on Jyväskylässä korkea.

Pidetään Jyväskylän keskusta elinvoimaisena. Kaupunkisuunnittelu on epäonnistunut, jos kaikki asiointi siirtyy automarketteihin.

Monimuotoista kulttuuria ja monikulttuurisuutta

Jyväskyläläiset tarvitsevat monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ympäri kaupunkia. Rahaa lähikirjastoille ja konserttisali kansalle!

Huolehditaan kulttuuritarjonnasta ja tuetaan erityisesti ruohonjuuritason projekteja. Tyhjillään ilta-aikaan olevat kaupungin tilat järjestötoimijoiden käyttöön!

Kaupunki voi synnyttää Jyväskylään luovien alojen työpaikkoja tarjoamalla neuvontaa ja työtiloja itsensätyöllistäjille.

Taistellaan rasistista öyhötystä vastaan ja tehdään Jyväskylästä kaikille turvallinen kaupunki. Suuri osa maahanmuuttajista kokee syrjintää omassa arjessaan.

Satsataan kotouttamiseen ja kehitetään kielenopetusta. Pakolaiskiintiötä tulee nostaa ja Jyväskylän on kannettava globaalista pakolaiskriisistä oma osuutensa.

Monimuotoista kulttuuria ja monikulttuurisuutta

Kuka Oskari?

Olen 36-vuotias väitöskirjatutkija, opiskelija, scifi-fani, Jyväskylän sivistyslautakunnan ja kirkkovaltuuston punavihrein jäsen, Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seuran puheenjohtaja sekä tummapaahtoisen kahvin ja kissojen ystävä. Kuntapolitiikkaan olen lähtenyt mukaan, koska minua ottavat päähän yhteiskunnan eriarvoistuminen, ympäristön tuhoutuminen ja rasismin lisääntyminen.

Nyt olen Vasemmistoliiton ensimmäinen varavaltuutettu sekä puolueen edustaja sivistyslautakunnassa, jossa olen puolustanut kaikkien lasten tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia ja vastustanut koulutusleikkauksia. Tällä kaudella saimme muun muassa yhden äänen enemmistöllä palautettua Jyväskylään kaikkien lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen (jo ennen kuin nykyinen hallitus kumosi Sipilän hallituksen aikana tehdyt päätökset sen rajoittamisesta). Poliittinen peli on kovaa ja jokaisella äänellä, valtuutetulla ja lautakuntien jäsenellä on väliä.

Lue lisääSeuraa Facebookissa

Oskarista sanottua

  • Oskari on pitkäjänteinen, sitoutunut ja taitava poliittinen vaikuttaja. Hän perehtyy aina käsiteltäviin asioihin ja osaa tuoda näkemyksensä perustellusti esille. Rauhallisesta olemuksestaan huolimatta Oskari on mielipiteiltään radikaalisti oikeudenmukaisemman maailman puolella.

    Marjukka Huttunen, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu 2012-16
  • Arvostan sitä, että Oskari tuntee kuntapolitiikan arkipäivää. Hän ei poimi rusinoita pullasta, vaan jaksaa keskittyä sekä pieniin että suuriin päätöksiin. Olen tehnyt töitä Oskarin kanssa niin luottamustoimessa järjestössä kuin yhteisellä työpaikallakin, ja olen aina voinut luottaa hänen apuunsa ja kykyynsä ottaa asioista selvää. Oskari on lämmin, johdonmukainen ja inhimillisen kuntapolitiikan puolestapuhuja, ja suosittelen varauksetta hänen valitsemistaan kaupunginvaltuustoon.

    Susanna Koistinen, työ- ja puoluetoveri