Vaaliteemat

Opiskelijoille, pienituloisille ja pätkätyöläisille parempi Jyväskylä

 • Valtava osa jyväskyläläisistä on pienituloisia, pätkätyöläisiä tai opiskelijoita, mutta kaupunkia kehitetään hyväosaisten ehdoilla. Asian on muututtava.
 • Asumisen hinta alas, joukkoliikenne maksuttomaksi ja terveyskeskusmaksut pois!
 • Työpaikkoja tarvitaan lisää. Keski-Suomi on työttömyystilastojen kärjessä, mutta kaupungin työllistämisrahat laahaavat jäljessä.
 • Kaupungin palvelut on räätälöitävä paremmin pätkätyöntekijöille sopiviksi. Nyt vanhemman silpputyösuhteet vaarantavat esimerkiksi lapsen päivähoitopaikan.
 • Opiskelija-asuntoja tarvitaan lisää kaupungin keskustaan ja opiskelijoiden tarvitsemia palveluita on kehitettävä: esimerkiksi TE-toimiston on huomioitava paremmin korkeakouluopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden tarpeet.
 • Julkiseen terveydenhoitoon on satsattava, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää työterveyden tai YTHS:n palveluja. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveyspalveluita — erityisesti mielenterveyspalveluita — on parannettava.

Ei leikata lapsilta. Se tulee kalliiksi.

 • Hyvä peruskoulu ja toimiva päivähoito luovat tasa-arvoa. Loppu koulutusleikkauksille!
 • Pidetään opetusryhmät pieninä ja huolehditaan erityisesti lapsista, joilla on vaikeuksia.
 • Jyväskylän kouluissa on vähemmän koulupsykologeja ja kuraattoreja kuin muissa suurissa kaupungeissa. Asia on korjattava heti.
 • Sipilän hallituksen leikkaukset uhkaavat romuttaa toisen asteen koulutuksen. Jyväskylän on turvattava opiskelumahdollisuudet sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa.
 • Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on tuotava uudelleen käsittelyyn ja päätös on peruttava. Myös työttömien vanhempien lapsilla tai lapsilla, joiden toinen vanhempi on kotona hoitamassa nuorempaa lasta, tulee olla oikeus saada kokopäiväistä varhaiskasvatusta. Perheiden ja lasten tarpeet ovat yksilöllisiä.
 • Peruskouluja on kehitettävä niin että ne tasaavat eri taustoista tulevien oppilaiden välisiä eroja ja avaavat mahdollisuuksia kaikille. On panostettava resursseja erityisesti kouluihin, joissa on paljon pienituloisten perheiden lapsia ja maahanmuuttataustaisia oppilaita.

 

Busseja, pyöriä ja kestävää kaupunkisuunnittelua

 • Tulevaisuuden Jyväskylässä autoton eläminen onnistuu helposti ja pyöräillen pääsee kätevästi kaikkialle.
 • Ympäristövaikutukset on huomioitava päätöksenteossa paremmin. Tavoitteena on hiilineutraali Jyväskylä.
 • Kaupunginosat eivät saa jakautua erillisiksi hyvä- ja huono-osaisten asuinalueiksi. Se voidaan estää sosiaalisesti kestävällä kaavoituksella.
 • Kaavoitetaan lisää vuokra-asuntoja ja lasketaan asumisen hintaa, joka on Jyväskylässä hälyttävän korkea.
 • Myös ilmainen paikallisliikenne laskee asumisen hintaa: kun liikkuminen on helpompaa ja halvempaa, kysyntää suuntautuu enemmän myös ydinkeskustan ulkopuolelle, ja keskustan vuokrataso laskee.
 • Pidetään Jyväskylän keskusta elinvoimaisena. Kaupunkisuunnittelu on epäonnistunut, jos kaikki asiointi siirtyy automarketteihin.

 

Monimuotoista kulttuuria ja monikulttuurisuutta

 • Jyväskyläläiset tarvitsevat monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ympäri kaupunkia.
 • Huolehditaan kulttuuritarjonnasta ja tuetaan erityisesti ruohonjuuritason projekteja. Tyhjillään ilta-aikaan olevat kaupungin tilat järjestötoimijoiden käyttöön!
 • Kaupungin on otettava enemmän irti harrastus- ja opiskelijajärjestöjen vireästä kulttuurielämästä. Nyt kaupungin imagoa rakennetaan lähinnä Neste Oil Rallyn varaan.
 • Kaupungin tulisi pyrkiä myös aktiivisesti synnyttämään Jyväskylään luovien alojen työpaikkoja tarjoamalla neuvontaa ja esimerkiksi työtiloja itsensätyöllistäjille. Jyväskylän kaltaisessa kaupungissa kulttuurialoilla on edellytyksiä kasvuun enemmän kuin monilla muilla aloilla.
 • Taistellaan rasistista öyhötystä vastaan ja tehdään Jyväskylästä kaikille turvallinen kaupunki. Kaupungin ei tule jatkossa luovuttaa tilojaan rasististen järjestöjen käyttöön.
 • Kotoutetaan maahanmuuttajat kunnolla ja kehitetään kielenopetusta. Pakolaiskiintiötä tulee nostaa ja myös paperittomien perustarpeista huolehtia. Suomen ja Jyväskylän on kannettava globaalista pakolaiskriisistä oma osuutensa.

Lähetä Oskarille viesti